ENERGETISCH ADVIES EN VRIJ BEWUSTZIJNSCOACHING

‘Nieuw bewustzijn’ vrijmaken, waarmee je jezelf erkenning geeft, en keuze’s kunt maken vanuit liefde voor jezelf. Voorbij bestaande overtuigingen en conditioneringen.

Voor zelfverwezenlijking, levensvragen, heling en inspiratie.

Healing massage
(vervangt polariteitsmassage)

Deze massage is een speelveld waarin je kunt Zijn in en met jezelf, een vrije ruimte voor jezelf met alles wat er in je leeft. 

‘Liefde is wat je bent’…

BEWUSTZIJN,

LIEFDE EN KRACHt

ZIJN ééN...