Energetisch advies en begeleiding

‘Nieuw bewustzijn’ vrijmaken, waarmee je jezelf erkenning geeft, en keuze’s kunt maken vanuit liefde voor jezelf. Vanuit gelijkwaardig, met eerbied voor je Zijn. Voorbij bestaande overtuigingen en conditioneringen.

Bij zelfverwezenlijking, levensvragen, heling en inspiratie.

Healing massage
(vervangt polariteitsmassage)

Deze massage is een speelveld waarin je kunt Zijn, in en met jezelf, een vrije ruimte met alles wat er in je leeft. Bekrachtigend en helend.

want ‘Liefde is’…

BEWUSTZIJN,

LIEFDE EN KRACHt

ZIJN ééN...