Privacy wetgeving

Will van Opstal, eigenaar Praktijk voor bewustwording & heling verklaart hierbij persoonsgegevens te gebruiken en (tijdelijk) op te slaan, omwille van het verstrekken van mijn diensten.

Deze  gegevens worden verwerkt:

  • Client, voor en achternaam, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens voor correspondentie, mailadres, telefoonnummer.
  • Informatie intake mbt gezondheid
  • Administratie ,facturering, boekhouding, betaling, belastingdienst.
  • Nieuwsbrief/blog, uitnodigingen.
  • Het gebruik van cliënt van mijn website praktijk.

Het bewaren van persoonsgegevens inclusief adres worden maximaal zeven jaar bewaard i.v.m. Belastingdienst.

Informatie aangaande inhoud dienstverlening, intake en verslaglegging wordt bewaard voor de duur van minimaal 2 jaar, tenzij dienstverlening langer aanhoudt. 

Uw gegevens blijven alleen in bezit van administratie van mijn praktijk, en i.v.m. Btw afdracht belastingdienst, kunnen zij mijn kolommenbalans inzien. Belastingdienst heeft beroepsgeheim.

Client kan een verzoek, tot inzage, correctie en verwijdering indienen via info@willvanopstal.nl. Ook kan cliënt eventueel een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Ik draag zorg voor een veilige omgeving van deze persoonsgegevens in mijn administratie en PC en smart Phone.

Verder is mijn Website www.willvanopstal.nl beveiligd met Https.

Verder stemt de cliënt bij aanvang van dienstverlening in met het gegeven dat ik als eigenaar van mijn praktijk zijn/haar gegevens bewaar voor eerder genoemde doeleinden.

Cliënt kan deze informatie inkijken op mijn website en wordt verwacht op de hoogte te zijn.

Will van opstal.