Liefde bekeken vanuit het groter perspectief…

Alles is te belichten vanuit de geconditioneerde persoonlijkheid én/of vanuit het groter perspectief oftewel het hartsbewustzijn. Ons wezenlijke hartsbewustzijn weer volledig gaan her-inneren en integreren in de mens wie we zijn, dat beleef ik als ideaal. Om zogezegd ‘de hemel op aarde te kunnen’ creëren.
Ik nodig iedereen uit om dit verhaal waar te nemen met je hart. Het begrip ‘geconditioneerd’ laat helder zien en voelen wat het inhoud, en vertegenwoordigt datgene in ons wat we van oorsprong niet zijn. Wij geconditioneerde mensen zijn nemen als kosmisch wezen deel aan deze geconditioneerde matrixwereld, en zijn onderhevig aan alle in- en externe matrix beïnvloedingen die zijn weerga niet kennen, en daarom alleen al veel respect voor ons allemaal. Maar we zijn veel meer dan dat! Mijn drijfveer om ‘ons wezenlijke bewustzijn’ vrij te maken is wel duidelijk. Het is er, en het wil ontwaken. Het dient ‘de mens die we werkelijk zijn’, met een bijzonder scheppend vermogen, wezenlijke liefde en kracht, om zo weer onze heelheid te kunnen gaan beleven. Ons hart kan pas echt weer open gaan wanneer we onszelf in totaliteit ‘durven’ waar te nemen, voorbij de angst, conditioneringen en oordeel. Daarbij is het nodig onszelf op te schonen van alles wat we hebben vergaard aan trauma’s, aannames, gedrag, de genen, programma’s, enzovoort. Waarmee we kunnen voorkomen om steeds in herhaling te vallen en opnieuw die conditioneringen te bekrachtigen. Willen we echt verbinden met ons hartsbewustzijn dan vraagt het om bewust te worden van de persoon die we zijn in het “hier en nu”. 

Nu dit alles in relatie tot ‘liefde’. Liefde in het grootste perspectief is ‘vrij’ in alle opzichten. We zijn van oorsprong vrije, liefdevolle wezens, autonoom en soeverein. In onze persoonlijkheid heeft “liefde’ vele gezichten, althans het wordt vaak geïnterpreteerd als zijnde ‘liefde’. En het laat zich bijzonder subtiel zien, gaat vaak gepaard met verwachtingen, eisen, afhankelijkheid, manipulaties, bedrog, rolvervulling, en onecht en maatschappelijk aanvaard gedrag, gevoed door diepliggende angsten. Ieder aards mens zal dit herkennen of juist ontkennen. Het gaat hier niet om een waardeoordeel van goed of fout, maar puur om het bewustzijn erover. We kunnen pas iets transformeren als we het erkent, waargenomen en doorvoeld hebben. Ik weet niet of t helpt dat ik het volgende ga zeggen, maar deel t bewust omdat ik de boodschap belangrijk vind, namelijk: Ik herken en erken al deze aspecten van het mens zijn! Zogezegd, niets menselijks is mij vreemd. Mezelf ten volle te willen zien en beleven is enorm verlichtend en bevrijdend. En ik weet uit eigen beleving hoe ingewikkeld het kan zijn om het gevoel van veiligheid te ontmoeten in jezelf, in je hart, om verder te kunnen openen. En tis hier vooral bedoelt als uitnodigend en bemoedigend. Het is “pure liefde”, om jezelf als geconditioneerd mens ( oftewel matrixpersoonlijkheid ) te zien en te erkennen. De symbolische gevangenismuren vallen weg en de macht van alles wat je in jezelf als negatief en vrijheid beperkend ervaart wordt ontmaskert, en dat is helend. Een innerlijke bevrijding waarbij je ontwaakt en bewuste keuze’s kunt gaan maken in je leven die jezelf dienen en eren. En in de illusionaire leegte die er ontstaat, is feitelijk een opgeschoonde ruimte ontstaan voor het licht en de liefde die jij gewoon bent. Ik beleef het als ‘de verlossende kracht van de liefde’. Alles wat we in onszelf ontkennen zal ons blijven verblinden en gevangen houden in de geconditioneerde matrixpersoonlijkheid die we niet écht zijn. Veel mensen zijn ook met dit hele verhaal in zichzelf aan het zoeken en stoeien, ieder op zijn eigen manier. Des te belangrijker is het voor ons allemaal om te weten dat het ook ‘samen’ is. We zijn allemaal verbonden en deel van de grote werkelijkheid, en volgens mij willen we allemaal het liefst open en gelukkig zijn met onszelf en samen. Angst mag ruimte maken voor het vertrouwen, dat je met alles wat er in je is, jezelf met compassie kunt waarnemen, en besef dat je jezelf ook waar kunt laten nemen. Een advies aan mij is om niet teveel over mezelf te vertellen op mijn site en in mijn blogs, omdat mensen mijn kwetsbaarheid zouden kunnen zien, als zijnde zwakheid in plaats van kracht. Wel, dit is wat ik wezenlijk te doen heb, en ik zou dan wie ik echt ben, mijn ware kracht en innerlijk leiderschap in de steek laten. De boodschap zelf staat op nummer een. En ik nodig iedereen uit om jezelf te openen, want dat is wie we van nature zijn. Niet omdat het moet, maar je bent het waard ten volle jou te Zijn. Door jezelf en je kwetsbaarheid volledig waar te nemen en te doorleven, komt er juist die pure wezenlijke kracht voor in de plaats. Met andere woorden: Je kwetsbaarheid kan je grootste kracht vertegenwoordigen. Niemand hoeft zich te schamen voor de mens die hij of zij hier op aarde vertegenwoordigt, niemand! Voel jij de innerlijke behoefte om je verder te openen en je liefde weer vrij te maken, stel jezelf dan open voor jou bewustzijn. Bijvoorbeeld: Voor alles wat je doet uit gewoonte, om wat er van je verwacht wordt, om liefde te ontvangen en omdat er angst is voor afwijzing, en om schijnveiligheid te behouden, en meer. Neem je ‘aangepast’ gedrag waar, waar je jezelf voortdurend weggeeft vanuit angst, waar je liefde wilt creëren die er niet echt is. Waar je jezelf uitslooft om gezien te worden, prestaties te leveren, en altijd maar mee te bewegen met wat eigenlijk niet goed voelt. Denk niet dat je egoïstisch bent, dat is je geconditioneerde ik, en je hart is je ware kompas. En laat gaan, daar waar je met een open hart pogingen doet om iemand te bereiken, die niet gezien wil worden. Kap ermee en ga voor jou ‘wezenlijke liefde’. Het getuigt van respect wanneer je daar waarachtige keuzes in durft te maken, ook dat is liefde. Beleef de verschillen in jezelf zonder oordeel. Voel je een oordeel, neem het dan waar, niet meer dan dat! Tis allebei zo menselijk als wat, echter het een is zelf verloochenend en het ander is zelf bekrachtigend. Als we echt de liefde aan onszelf willen gaan geven, en onszelf leren begrijpen vanuit het hart, dan zal daarmee synchroon de liefde en begrip voor de buitenwereld, de mensheid en de aarde toenemen. De wereld is immers een spiegel voor ons. Jezelf gaan zien, betekent dat je indirect je medemens gaat zien en met meer begrip en liefde gaat beschouwen dan je mogelijk ooit had verwacht. En dat is toch echt het tegenovergestelde van egoïsme, wat immers ook maar een geconditioneerd ding is. Ik geloof dat ieder mens zichzelf op een of andere manier wil ontwikkelen en wil creëren. ‘Zelfverwezenlijking’ is de ultieme ontwikkeling vanuit het hart waar velen voor willen gaan. Mijn beleving is dat “zelf-ontkenning” van de mens die we hier zijn het grootste obstakel is wat ons weerhoudt om verder te ont-wikkelen en ons hartsbewustzijn ten volle te bevrijden. 

Tot slot: Dat deze blog mag inspireren en bij mag dragen aan moed, vertrouwen en verdieping. En bovenal is het essentieel om jezelf in het ‘hier en nu’ als mens met compassie waar te nemen, met wat er ook in je leeft. ‘NU’…
En don’t forget, hoe donker gedachten en/of gevoelens ook kunnen zijn, laat er het licht over schijnen, ‘jij bent liefde’.

Bewustzijn, liefde en kracht zijn één…Will

2 reacties op “Liefde bekeken vanuit het groter perspectief…”

  1. Jacqueline Ringoet

    Wat een mooi en krachtig schrijven. Ik voel de liefde voor jouzelf en je medemens achter elk woord en je intentie ieder te bekrachtigen is helder. Het vraagt m.i. wel een behoorlijke mate van bewustzijn om in te stappen in datgene waar jij voor staat, maar ongetwijfeld zullen degenen die voelen dat het de bedoeling is in contact te zijn met jou dat vanuit een diep weten doen. Ik wens je veel mooie en wezenlijke ontmoetingen!

    1. Dank voor je reactie Jacqueline, ik begrijp wat je zegt, en fijn dat je het zegt… T laatste wat ik wil is om die reden mensen ‘afschrikken’! Iedereen heeft zijn vermogen om bewustzijn te verruimen, als ie dat wil! XXX

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *